Vedtægter

 

Se Vedtægter for Ullerslev Vandværk her