Vandanalyse af vandet fra Ullerslev By's Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.

Hårdheden i vandet er 20 gr dH

Se analyseresultater her.