Vandværkets historie

 

I 1946 blev arbejdsudvalg sammensat på foranledning af sognerådsformand Niels Rasmussen med opgave at etablere vandværk.

I 1947 blev vandværket etableret i bestående bygninger på Ullerslev Elværk samt tilbygning af iltningstårn.
Ledningsnet blev etableret til 63 forbrugere og vand hentes fra elværkets bestående boring etableret i 1942.
(Vandafgift pr. år: kr. 50,- for 1. hane, kr. 10 for 2. hane, kr. 5,- for efterfølgende haner, kr. 10,- for WC, max. pris kr. 150,- pr. år) 

I 1971, ved vandværkets 25 års jubilæum, var der 340 andelshavere og det blev besluttet at bygge eget vandværk på grund bagved elværket.

I 1972 var vandværket klar til brug og vandforsyningen klares fra 3 boringer (bestående boring på elværk, boring etableret på tilkøbt jord i 1964 og ny boring ved vandværk)

Frem til 1981 udvides ledningsnet løbende og antal andelshavere fordobles i forbindelse med kommunens etablering af boligområde i Bondemosen.

I 1989 opsættes vandmålere hos alle forbrugere, hvilket betød et fald på ca. 35% i oppumpet vand.

I perioden 2007 - 2010 overtages forsyningen til andelshavere i Ullerslev Søndre Vandværk og i den forbindelse påbegyndes en omfattende tilbygning og fuldstændig renovering af vandværket til et fuldt moderne vandværk der lever op til fremtidige krav til vandforsyning. 

I 2013 er der 1.297 forbrugere med et forbrug på 131.524 m3